Aktualności

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


logo M2Przygotowanie do osobistego aktu zawierzenia
Jezusowi przez Maryję

W tym roku duszpasterskim przez 33 tygodnie, każdej soboty, będziemy znów zasiadać ze św. Ludwikiem Maria Grignon de Montfort, aby on nas przygotował do bardzo ważnego wydarzenia, abyśmy zawierzyli siebie, a jeszcze głębiej poświęcili siebie i złożyli z siebie ofiarę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Najświętszej Maryi Panny… ważne, aby to poświęcenie mogło się dokonać 20 maja 2017 roku, bo właśnie wtedy, przed rokiem, przed Obliczem Najświętszej Maryi Panny, w okresie Nawiedzenia, dokonaliśmy takiego Aktu Poświęcenia w niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie, idąc śladami Prymasa Tysiąclecia, św. Jana Pawła II, wcześniej Karola Wojtyły, którzy wzorowali się na św. Ludwiku Maria Grignon de Montfort w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i za nas… ks. Proboszcz Dariusz Kowalski (fragm. homilii z 24 września 2016 – 9.00) HARMONOGRAM

______________

1 października 2016 r. - Msza św. godzina 9.00

Wezwanie do naśladowania Chrystusa Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie 26. niedziela zwykła – 25. września 2016 r.

Prymas Tysiąclecia

Prymas Wyszyński„Nie byłoby Papieża – Polaka na Stolicy Apostolskiej, gdyby nie heroiczna wiara Prymasa Tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego” – to słowa świadectwa Jana Pawła II o arcybiskupie warszawsko-gnieźnieńskim, kardynale Wyszyńskim. Jesteśmy dłużnikami niezłomnego żołnierza Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryji Panny. Zapraszam na Mszę św. w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, w środę, 28 września o godzinie 18:00.

Katecheza do Bierzmowania

Duch Święty3bp-janocha-2W dniu 16 października br., biskup Michał Janocha przez Sakrament Bierzmowania udzieli Ducha Świętego. Spotkanie dla uczestników dotychczasowej katechezy do Bierzmowania w poniedziałek, 3 października o godzinie 19:00. Jednocześnie osoby po 18 roku życia, które nie przyjęły jeszcze Sakramentu Bierzmowania proszę o zgłaszanie się do kancelarii.

Katecheza Przedsakramentalna

Od października rozpocznie się nowy cykl katechez do sakramentów: Pokuty i Eucharystii, Bierzmowania oraz Małżeństwa. Zapisy na katechezy przedsakramentalne do końca września. Pragnę przypomnieć, że przygotowanie do sakramentów oraz ich przyjęcie odbywa się Parafii, do której należymy i tworzymy przez fakt zamieszkania. Pierwsze spotkanie dla Rodziców, których dzieci podejmą przygotowanie do przyjęcia dwóch Sakramentów: Pokuty i Eucharystii, w najbliższą sobotę, o godzinie 10:30

Pielgrzymka Autokarowa

św. Maksymilian Maria Kolbe 1Jednodniowa autokarowa pielgrzymka szlakiem życia św. Maksymiliana Marii Kolbego już w sobotę, 1 października br. Koszt wyjazdu: 60 złotych. Należność należy wpłacić do 28 września do pani Anieli Niziołek. Zbiórka dla wyjeżdżających w sobotę, o godzinie 06:00.

 

Nabożeństwo Pierwszych Sobót

Maryja z SercemNajbliższa sobota, 1 października, jest pierwszą sobotą miesiąca, a tym samym naszym comiesięcznym kultem Niepokalanego Serca Maryji. Po Mszy świętej o godzinie 09:00 Nabożeństwo Pierwszej Soboty według Objawień Matki Najświętszej w Fatimie.

 

Czytaj więcej »

29 września 2016 r. – czwartek, Rok C

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14), by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia. Archanioł Michał („Któż jak Bóg”) stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem, (Ap 12, 7-9). Archanioł Gabriel („Bóg jest mocą”) wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga (Dn 8, 15; Łk 1, 11). On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1, 28-38). Archanioł Rafał („Bóg uleczy”), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12, 15), był opiekunem młodego Tobiasza. Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej go działalności Aniołów.

____________________________

EWANGELIA J 1, 47-51

Ujrzycie aniołów Bożych

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

28 września 2016 r. – środa, Rok C

św. Wacław

Wspomnienie św. Wacława, męczennika

Św. Wacław urodził się około roku 907 jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany po chrześcijańsku przez swoją babkę św. Ludmiłę. Po śmierci ojca, mając osiemnaście lat, objął rządy. Starał się gorliwie o rozkrzewienie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy dając przykład życia chrześcijańskiego. Był hojny dla ubogich i brał w opiekę prosty lud. Wywołało to opozycję możnowładców, na czele której stanął jego młodszy brat, Bolesław. Zaprosił on Świętego na ucztę i po niej zamordował go u bramy kościoła 28 września 929 roku. Relikwie spoczywają w katedrze praskiej. Św. Wacław jest patronem Czech i katedry krakowskiej.

_________________________

EWANGELIA Łk 9, 57-62

Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

_________________________

28 września 2016 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czy się nadajemy do Królestwa Bożego? ….

Czytaj więcej »

27 września 2016 r. – wtorek, Rok C

św. Wincenty a Paulo 1

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

Św. Wincenty urodził się w Południowej Francji w roku 1581 w ubogiej rodzinie wieśniaczej. Po odpowiednim przygotowaniu, został kapłanem w roku 1600. Pięć lat później został uprowadzony przez piratów i przez lata pozostawał w niewoli w Tunisie. Wróciwszy do Francji był kolejno proboszczem, kapelanem rodziny Gondich i głównym duszpasterzem galerników. Poznawszy nędzę duchową i materialną szerokich mas ludu, założył zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Ponadto założył cały szereg stowarzyszeń osób świeckich, które pod jego kierunkiem starały się zaradzić rozmaitym potrzebom społecznym. W celu podniesienia poziomu życia wewnętrznego duchowieństwa, wprowadził zwyczaj rekolekcji przed święceniami i zakładał seminaria duchowne pod kierownictwem księży misjonarzy. Umarł w Paryżu 27 września 1660 roku. Leon XIII ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia na całym świecie.

Bóg nie tyle patrzy na zewnętrzność naszych dzieł, ile na stopień miłości i czystość intencji, z jakimi je wypełniamy. św. Wincenty a Paulo

___________________________

27 września 2016 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Jak być cierpliwym….

EWANGELIA Łk 9, 51-56

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?».
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

26 września 2016 r. – poniedziałek, Rok C

Jezus i dzieci

EWANGELIA Łk 9, 46-50

Nauka pokory

____________________

26 września 2016 r. – Msza św. (suma) – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

25 września 2016 r. – 26 Niedziela zwykła, Rok C

Przypowiesc o bogaczu i lazarzu

EWANGELIA Łk 16, 19-31

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

 

_________________________

25 września 2016 r. – Msza św. (suma) – homilia ks. Dariusz Kowalski

MEMENTO MORI – Pamiętaj o śmierci…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2

W każdą sobotę gromadzimy się na Mszy świętej o godzinie 09:00 wokół osoby NMP Królowej Polski, by pod Jej okiem i przy Jej pomocy odrodzić się w łaskach przyjętego przed laty Sakramentu Chrztu. W lepszym i pełniejszym rozumieniu tajemnicy Chrztu świętego oraz roli, jaką spełniła i nadal pełni w historii zbawienia Najświętsza Maryja Panna towarzyszyć nam będą nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Przygotowanie do osobistego aktu zawierzenia Jezusowi przez Maryję

HARMONOGRAM

_________________________

1 października 2016 r. - Msza św. godzina 9.00

Wezwanie do naśladowania Chrystusa

Czytaj więcej »

Polecamy

linijka 2

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesien

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress