Aktualności

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


 WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2016-1017


Kalendarium-zamierzen-duszpasterskich-2016-2017 Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 2. Niedziela Zwykła (15 stycznia 2017 r.)

Tydzień Modlitw o Jedność

W środę, 18 stycznia, rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tydzień Modlitw o Jedność Kościoła Chrystusowego tradycyjnie kończy się Świętem Nawrócenia świętego Pawła w dniu 25 stycznia.

Duch Święty

Duch ŚwiętyKażdy III. czwartek miesiąca jest dniem naszej adoracji Trzeciej Osoby Boga w Trójcy Świętej Jedynego – Ducha Świętego, który jest Tchnieniem Ojca i Syna. W najbliższy czwartek Msza święta o godzinie 19:00 z formularza o Duchu Świętym.

Po Mszy świętej nabożeństwo ku czci Ducha Świętego.

 
 

Święty Biskup

św. Józef PelczarBp_Pelczar_2W czwartek, 19 stycznia, w liturgiczne wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, na Mszy świętej o godzinie 18:00 wprowadzimy do naszej świątyni Relikwie Świętego Biskupa.

 

 

 

Czytaj więcej »

18 stycznia 2017 – środa, II Tydzień zwykły, Rok A

Jezus uzdrawia uschłą rękę

EWANGELIA (Mk 3,1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

17 stycznia 2017 – wtorek, II Tydzień zwykły, Rok A

Antoni opat

Antoni, sławny ojciec mnichów, urodził się w Egipcie około roku 250. Po śmierci rodziców rozdał majątek ubogim i udał się na pustynię, gdzie rozpoczął życie pokuty. Miał wielu uczniów; pracował dla Kościoła podtrzymując wyznawców w czasie prześladowania Dioklecjana i wspomagając świętego Atanazego w walce przeciw arianom. Zmarł w roku 356.

_________________

EWANGELIA (Mk 2,23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”.
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”.

I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”. Oto słowo Pańskie.
________________
17 stycznia 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

16 stycznia 2017 – poniedziałek, II Tydzień zwykły, Rok A

Jezus i uczniowie

EWANGELIA (Mk 2,18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”
Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków”. Oto słowo Pańskie.
______________________
16 stycznia 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

15 stycznia 2017 – Niedziela, II Tydzień zwykły Rok, A

jan-chrzciciel

EWANGELIA (J 1,29-34)

Duch Święty spoczął na Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym».
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Oto słowo Pańskie.

__________________________

15 stycznia 2017 – Msza św. (suma) – homilia ks. Łukasz Kadziński

Bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa w całym naszym życiu…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2

W tym roku duszpasterskim przez 33 tygodnie, każdej soboty, będziemy znów zasiadać ze św. Ludwikiem Maria Grignon de Montfort, aby on nas przygotował do bardzo ważnego wydarzenia, abyśmy zawierzyli siebie, a jeszcze głębiej poświęcili siebie i złożyli z siebie ofiarę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Najświętszej Maryi Panny… ważne, aby to poświęcenie mogło się dokonać 20 maja 2017 roku, bo właśnie wtedy, przed rokiem, przed Obliczem Najświętszej Maryi Panny, w okresie Nawiedzenia, dokonaliśmy takiego Aktu Poświęcenia w niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie, idąc śladami Prymasa Tysiąclecia, św. Jana Pawła II, wcześniej Karola Wojtyły, którzy wzorowali się na św. Ludwiku Maria Grignon de Montfort w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i za nas… ks. Proboszcz Dariusz Kowalski (fragm. homilii z 24 września 2016 – 9.00)

Przygotowanie do osobistego aktu zawierzenia Jezusowi przez Maryję

HARMONOGRAM

_________________________

 Wezwanie do naśladowania Chrystusa

STYCZEŃ 2017

14 stycznia 2017 - Msza św. godzina 9.00 (dzień 16)

14 stycznia 2017 – Wezwanie do naśladowania Chrystusa – (Akademia Królowej Polski)

Nieuporządkowana miłość własna 14.01.2017 (2)-1

_________________

7 stycznia 2017 - Msza św. godzina 9.00 (dzień 15)

7 stycznia 2017 – Wezwanie do naśladowania Chrystusa – (Akademia Królowej Polski)

obumarcie-zla-i-grzesznosci-w-nas-7-01-2017-2

Czytaj więcej »

Polecamy

linijka 2

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

 

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress